AITAME VÄÄRILISTEL FIRMADEL JA ANDEKATEL KANDIDAATIDEL ÜKSTEIST LEIDA

Ukraina kvalifitseeritud töötajate järele on euroopa firmade – tööandjate seas viimasel ajal väga suur nõudlus. Ukraina ühinemisega euroopa riikide ühendusega, Ukraina – EL assotsiatsioonilepingu allkirjastamisega, lihtsustusid oluliselt ka ukrainlaste migratsiooniprotseduurid Euroopa Liidus. See omakorda lõi soodsad tingimused Ukraina töötajate ja kvalifitseeritud spetsialistide tööhõiveks euroopa ettevõtetes.  Kasu sellisest tööhõivest saavad nii Ukraina spetsialistid, saades väärilist töötasu ja kasvuperspektiivi õitsvas euroopa firmas, kui ka Euroopa tööandjad, võttes koosseisu kvalifitseeritud, distsiplineeritud, vastutavaid ja hästi motiveeritud töötajaid konkurentsivõimelise töötasuga.  

MIKS ON UKRAINAST TULNUD TÖÖTAJAD - TEIE JAOKS KASULIK?

Ukrainast tulnud töötajad järgivad tavapäraselt kõrget töökultuuri. Nad on haritud, tavaliselt kõrge kvalifikatsiooniga.

Nad on haritud, tavaliselt kõrge kvalifikatsiooniga. Kõrge töömotivatsioon ja suurepärane tööjõudlus.

Tööandjad aga saavad ukraina töötajaid palgates majanduslikku kasu.

Ukraina töötajad aitavad euroopa firmadel katta tööjõu defitsiiti ja hooajatööde nõudlust.

VÄRBAMISAGENTUUR MEISTER HUB

Euroopa Liidu tööandjatele Ukrainast pärit personali valiku suure kogemusega spetsialistide tiim. Teeme koostööd vaid kontrollitud ja usaldusväärsete EL riikide tööandjatega ning pakume klientidele tööhõive valdkonnas, personali valikul efektiivseid lahendusi, samuti Ukraina allhanketeenuseid.   

MIDA PAKUME

TELLIJALE PERSONALI VÄRBAMINE: Pakume tehniliste erialade kvalifitseeritud personali otsingu laialdast spektrit: personalivalikut vastavalt kliendi nõuetele; personali kvalifikatsiooniomaduste testimist ja kohandamist …. põhjalikumalt….

PERSONALI RENT:

Tööjõu rent võimaldab operatiivselt lahendada erinevaid äriülesandeid: koosseisu töötajate haldamiskulude optimeerimine; tootmisprotsessi ajutine tugevdamine tipp- või hooajaliste hälvete korral; spetsiifiliste ülesannete lahendamine kõrgkvalifitseeritud mittekoosseisuliste töötajate poolt….. põhjalikumalt ……  

SPORDIAGENTUUR: 

 

Ukraina spordikool on kuulus oma andekate sportlaste ja kogenud sporditreeneritega. Firma Meister HUB otsib euroopa spordikoolidele ja – klubidele andekaid sportlaseid, treenereid, massööre ja muid spordivaldkonna töötajaid  … 

PROFESSIONAALIDE TEENUSED (ALLHANGE):

 

Meister HUB ühendab professionaale, kes osutavad Euroopa Liidust klientidele kompleksteenuseid. Kaasaegsete tehnoloogiate ja kommunikatsioonide areng, efektiivne logistika võimaldavad kaugteel pakkuda selliseid teenuseid kui: BIM projekteerimine, IT-arendus, maksustamine, tellimusel õmblemine jne. …

MIKS KLIENDID MEID VALIVAD?

MEIE EELISED:

Eksklusiivsus, individuaalne lähenemine meie kliendi soovidele.

Teenuste lai ulatus

Spetsialiseerumine. Tähelepanu detailidele

Professionaalsus. Ärieetika kõrged põhimõtted 

MEIE REEGLID:

Suhtuda igasse Tellijasse ja Kandidaati kui ainsasse. Igale meie kliendile läheneme individuaalselt.  Tähtsust omab täidetud tellimuste kvaliteet ja tase, mitte aga kogus. 

Hoida kokku kliendi aega „täpse tabamuse“ arvel – personali ja teenuste valikuga 

Rajada pikaajalisi partnersuhteid meie teenuste tellijatega. 

Järgida ausa äri seaduseid, eetilisi norme ja reegleid 

Täita kõik endale võetud kohustused – hindame väga oma mainet!  

Tagada meie klientide tellimuste realiseerimisel teatavaks saanud info konfidentsiaalsuse. 

VASTUTUS JA AUSUS - MEIE TÖÖ ALUSPÕHIMÕTTED

MIKS JÄÄVAD KLIENDID RAHULE MEIE TÖÖGA?

KLIENDIGA TÖÖTADES PÜSTITAME ENDALE ALATI KINDLAD ÜLESANDED:

Leida selline kandidaat, kes sulanduks orgaaniliselt kliendi firmasse ja saaks firma edu lahutamatuks osaks.  

Pakkuda individuaalseid, ebastandardseid lahendusi aitamaks kliendil lahendada tema ülesannet ning vältida tulevikus tekkida võivadid probleeme.  

Hindame igat oma klienti ning pakume talle tuge ja kaasabi isegi peale seda, kui kandidaat on edukalt endale töö leidnud. 

Orienteerume kliendi äri arendamisele ja rakendame kõikvõimalikke ponnistust, et kliendi äri kasvaks ja oleks edukaks. Sellest sõltub ka meie firma heaolu.  

KASU, MILLE SAAVAD MEIE KLIENDID:

Meie abiga saavad meie kliendid kvalifitseeritud töötajad Ukrainast. See võimaldab nendel kasutada kvaliteetset, professionaalset tööd ja alandada töötasu eelarvet.  

Meie värbajate kaasatus Ukraina kvalifitseeritud töötajate otsingu protsessi võimaldab optimiseerida meie klientide personaliosakonna tööd.

Aitame meie kliente potentsiaalsete kandidaatide testimise ja kontrollimise protsessis, dokumentide kohandamises, samuti vajalike migratsioonidokumentide ettevalmistamises töötajate ametlikuks vormistamiseks tööandja ettevõttes  

Meiega töötades on klientidel võimalus valida meie teenuste spektrist selle teenuse (individuaalse lähenemisega värbamine, personali rent, allhange), mis sobib enam nende päringule ja püstitatud tootmisülesandele.

Kanname kandidaadi ja kliendi eest vastutust personali valiku ja tema tööhõive protsessis, mistõttu võtame endale kohustuse asendada kandidaat, kui see ühel või teisel põhjusel ei sobinud tööandjale katseaja vältel.

MEIE SAAVUTUSED

Professionaalide CV-d andmebaasis
Töö leidnud spetsialistid
Rahulolevaid kliente

LEIAME TEIE FIRMALE KVALIFITSEERITUD TÖÖTAJA

Soovin tellida teenust

Meisterhub 2021. All Rights Reserved.