PROFESSIONAALIDE TEENUSED

Allhange projekteerimises

Aeg-ajalt tuleb täita keerulisi projektitöid, võtta aga koosseisu disaininsenere, arhitekte ei ole võimalik ning on üsna kallis. Otsite töövõtjat, kes on suuteline kiiresti ja kvalifitseeritult täitma projektitöid, tegema vajalikud arvutused?

Firma Meister Hub pakub projektitööde täitmiseks kaasata Ukraina projektiettevõtted. 

Allhange projekteerimisvaldkonnas – on turul suhteliselt uus teenus. Vaatamata sellele, et paljud suhtuvad sellisesse teenusesse mõningase eelarvamuse ja kartusega, võib tänu allhankele projekteerimisvaldkonnas vajalikke töid täita kiiremini, kvaliteetsemalt ja odavamalt.  

Tänu allhankelevõib teie firma projektitööde teostamiseks kaasata kõrge kvalifikatsiooniga personali: disaininsenere, arhitekte. Meie firma teeb koostööd Ukraina projektorganisatsioonidega, kellel on suur projektitööde täitmise kogemus nii Ukrainas, kui ka euroopa firmadele.  

Kaasata projektide täitmiseks spetsialiseeritud projektifirmasid on kasulik mitmel põhjusel:   

 • Teie firmal ei tule kulutada finantsvahendeid projekteerimisosakonna arengusse, kulutada raha töötajate koolitusse ning nende kvalifikatsiooni tõstmisesse.  
 • Teil ei tule osta ja toetada projekteerimises kasutatavat spetsialiseeritud ja litsentseeritud tarkvara.  
 • Töövõtuettevõttega koostööd  tehes maksaste vaid täidetud tööde eest. Kui aga käesoleval ajal projekte ei ole – kannate te vaid personaliga seotud kulusid, muuhulgas töövõimetuslehtede, puhkustega seotud kulusid  ning maksusid jm.  
 • Teie firmal ei ole vaja töötajatele seadistada töökohti ja tagada neid vajalike töötingimustega.  

Esitades tellimused projekteerimise allhankeks, on Teil võimalus usaldada vajalike projektitööde täitmine projekteerimise valdkonnas vajalikku kvalifikatsiooni ja suurt töökogemust omavatele spetsialistidele.  

Meie partnerid on valmis täitma järgmiseid projekteerimistöid:  

 • eluhoonete ja tööstusrajatiste konstruktsioonide projekteerimist;
 • üldprojekteerimist
 • digimodelleerimist ja jooniste ettevalmistamist;  
 • töömahtude ja materjalide arvutust;
 • konstruktsioonide tugevusarvutust ja analüüsi SCAD ja LIRA programmis ja muid töid.

Meie partnerid kasutavad tööde teostamiseks kaasaegset tarkvara:  

 • Tekla Structures, metallkonstruktsioonide ja raudbetoonkonstruktsioonide joonistele, modelleerimisele  
 • ArchiCAD, arhitektuurkonstruktsioonide modelleerimiseks, jooniste saamiseks  
 • Civil 3D, maastiku ja vertikaalplaneeringu modelleerimiseks  
 • Navisworks, arhitektuuri, konstruktsioonide ja võrkude vahelistes mudelites ristumiste koordineerimiseks ja kontrolliks  
 • SCAD Office, arvutuskompleks arvestuseks ja tugevusanalüüsiks lõppelementide meetodi alusel.

  Esitada tellimus