Personali rent

Personali rent

Vajate  personali ajutiste või hooajatööde täitmiseks? Teil on vaba töökoht mitmeks kuuks? Kahtlete, kas tasub palgata töötajaid mõneks kuuks ja püüate vältida ajutiste töötajate tööhõivega seotud küsimusi?   Oleme valmis aitama teil seda probleemi lahendada. Firma  Meister Hub pakub Ukraina töötajaid Euroopa ajutistele või hooajatöödele. Oleme valmis pakkuma teile järgmiste erialadega seotud personali: keevitaja, ehitajad, elektrik, kaugsõidujuht jm. Kontrollime hoolikalt meie töötajate töökogemust, kvalifikatsiooni, samuti nendele antud soovitusi ja nende mainet.   Firma Meister Hub:
  • Moodustab vajalikuks perioodiks ajutiste töötajate brigaadi vastavalt teie nõuetele;                                                                                                                                                                        
  • Korraldab ajutised valvetöötajad;
  • Võtab endale kõik ajutiste töötajatega seotud migratsiooniprotsessid;  
  • Kindustab renditava personali olme ja materiaalse kindlustatuse.  
Selline tööformaat võiks Teie firmale olla kasulikum ja kindlam võrreldes koosseisu ajutiste töötajate vormistamisega.   MILLES ON TEIE KASU?
  • Te ei kuluta aega, raha ja jõudu personali otsingule;  
  • Te ei tegele immigratsiooniotsustega seotud küsimustega, uute töötajate vormistamisega;  
  • Te ei kanna kulusid personali kaadriküsimuste ja raamatupidamisega seotud küsimuste lahendamiseks;  
  • Teie töötajad vastavad avaldatud nõuetele ning võite lihtsalt suurendada või vähendada nende arvu, raiskamata sellel raha ja aega.  
Kogu ajutine personal  on ametilikult vormistatud teie firmasse ning  teil ei teki mingeid töö tasustamisega seotud maksukohustusi. Ajutiste või hooajatööde täitmise järgselt ei pea te personali vallandama.   Sõlmite firmaga Meister Hub personali rendilepingu. Sellega seotult tekivad teil kohustused vaid meie firma ees igakuise tasustamisena, mis katab ajutise töötaja palgaga seotud kulutused, töötajatega seotud maksud ja sotsiaalmaksud ning meie kompanii tasustamist. Esitada tellimus.