PERSONAL

Keevitajad

Vajate mitte tavalist keevitajat, gaasikeevitajat, presskeevitusaparaatidel keevitajat, diffuuskeevitusseadmetel keevitajat, termiitkeevituse keevitajat, elektroonkiirkeevituse seadmetel keevitajaid või elektergaasikeevitajaid? Tahate, et Teie töötajatel oleks vajalik kogemus, kes suudaksid kinnitada oma kvalifikatsiooni vastavate standarditega? Lisaks mõistaksid tööjooniseid ja täidaksid kvaliteetselt oma tööd, oskaksid töötada iseseisvalt ja olla selle eest ka vastutavad.   Firma Meister hub teab ja mõistab kõiki keevitajate värbamise peensuseid. Meil on keevitajate värbamise kogemus ning oleme valmis valima Teile vajaliku kvalifikatsiooniga keevitajaid Ukrainast, lähtudes seejuures Teie nõudmistest.   Esitada tellimus  Usaldades firmale Meister hub valida keevitajad, saate: võimalike kandidaatide valiku vastavalt Teie nõudmistele, vestluste korraldamise ja läbiviimise, kandidaadi soovituste ja  tema maine kontrolli, samuti muid, kandidaadi värbamisega seotud küsimuste lahendamise. Võtke meiega ühendust

Ehituseriala töötajad

Otsite ehituseriala töötajaid (plaatija, maaler, müürsepp, montaažitöötaja jm.), kellel on vajalik kvalifikatsioon ja töökogemus, kes oskavad täita tööd vastavalt ehitusjoonistele ja ehitustööde tehnoloogiale; suudavad töötada nii iseseisvalt, kui brigaadis; on vastutavad ja ausad?   Oleme valmis leidma Teile sellised ehituseriala töötajad!   Firma Meister hub valib teile lühiaja jooksul ehituseriala töötajad vastavat teie nõuetele. Esitada tellimus Usaldades töötajate otsingu firmale Meister hub, saate: võimalike kandidaatide valiku vastavalt teie nõudmistele, vestluste korraldamise ja läbiviimise, kandidaadi soovituste ja  tema maine kontrolli, samuti muid, kandidaadi värbamisega seotud küsimuste lahendamise. Võtke meiega ühendu

Meditsiiniõed, abipersonal 

Meditsiinipersonali (medõe) otsing on väga vastutav protsess. Vajate inimest, kellel on vajalik haridus ja kogemus, kes oskab teha meditsiinilisi manipulatsioone, täidab ausalt ja kvaliteetselt arsti korraldusi; on tähelepanelik patsientide vastu ja suudab nendega kergesti leida ühise keele.  

Leiame Teie jaoks Ukrainast meditsiiniõed, kellel on eriharidus ja vajalik töökogemus meditsiinivaldkonnas, tunnevad hästi keelt, ning omavad dokumente, mis on vajalikud nende hariduse tunnistamiseks EL-s.   Esitada tellimus

Meditsiinipersonali (meditsiiniõdede) valikul firma Meister hub: valib kandidaadid, kontrollib nende kvalifikatsiooni, töökogemust ja mainet, korraldab ja viib nendega läbi vestluse, lahendab kõik muud värbamisega seotud küsimused. Võtke meiega ühendu

Disaininsenerid, arhitektid  

Vajate oma ehitusprojektide realiseerimiseks arhitekte, disaininsenere? Otsite kontrollitud ja kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste, kes on suutelised täitma teie korraldust ja keda võib usaldada?  

Firma Meister hub leiab Teile Ukrainast sellised spetsialistid. Värbame teie jaoks disaininsenerid, arhitektid, kellel on elu- ja tööstusehituse valdkonna projektide realiseerimise, maastiku projekteerimise valdkonna projektide realiseerimise jm. kogemus. Töötavad kaasaegsete projekteerimise ja arhitektuuri valdkonna tarkvaratoodetega. Esitada tellimus

Tellides värbamisteenuseid firmalt Meister hub, saate: kandidaatide valiku vastavalt teie nõudmistele, vestluste korraldamise ja läbiviimise, kandidaadi soovituste ja  tema maine kontrolli, samuti muid, kandidaadi värbamisega seotud küsimuste lahendamise. Võtke meiega ühendu

Kaugsõidujuhid

Teie transpordifirma vajab kõrgelt kvalifitseeritud, vastutavaid, stressikindlaid ja usaldusväärseid kaugsõidujuhte, kes töötavad iseseisvalt, täidavad õigeaegselt püstitatud ülesandeid ja omavad kõiki lubasid?  

Meie firmal Meister hub on Ukraina kaugsõidujuhtide valiku kogemus euroopa tramspordifirmadele, firma mõistab ja teab kõiki taolise personali valikuga seotud  peensuseid, samuti töö käigus tekkida võivaid probleeme. Esitada tellimus

Usaldades meile kaugsõidujuhtide värbamise, saate: Teie nõuetest lähtuvate kandidaatide valiku, kellel on olemas kõik kaugsõidujuhtidele vajalikud dokumendid, samuti töökogemus euroopa transpordifirmades, vestluste korraldamise ja läbiviimise, kandidaadi soovituste ja  tema maine kontrolli, samuti muid, kandidaadi värbamisega seotud küsimuste lahendamise. Võtke meiega ühendu

Automehhaanikud, tehnilise hooldusjaama töötajad

Kvalifitseeritud töötajate valik Teie tehnilisele hooldusjaamale (automehhaanikud, automaalrid, autolukksepad) nõuab palju aega ja jõupingutusi? Otsite spetsialiste, kellel on vajalik kogemus ja kvalifikatsioon, kes on tähelepanelikud ja vastutavad, võivad töötada nii meeskonnas, kui iseseisvalt, häälestatud pikaajalisele koostööle?  

Firmal Meister hub on Ukraina autohooldusjaama töötajate valiku kogemus. Mõistame kõiki sellise personali valiku ja nendele esitavate nõuete peensuseid. Esitada tellimus

Usaldades tehnilise hooldusjaama töötajate (automehhaanikud, autolukksepad, automaalrid) valiku firmale Meister hub, saate: kandidaatide valiku vastavalt teie nõudmistele, vestluste korraldamise ja läbiviimise, kandidaadi soovituste ja  tema maine kontrolli, samuti muid, kandidaadi värbamisega seotud küsimuste lahendamise. Võtke meiega ühendu